Услуги

p
ДОЙЧЕ КЛИНИК ДКЦ ЕООД, разполага със следната апаратура и техническо оборудване:
Специализирани кабинети
 • обща и висцерална хирургия
 • ендокринна хирургия
 • гръдна хирургия
 • урология
 • съдова хирургия
 • травматология, ортопедия
 • акушерство и гинекология
 • гастроентерология
 • кардиология
 • ендокринология
 • нефрология
 • УНГ
 • офталмология
 • неврология, отоневрология, офталмоневрология
 • алергология
 • ревматология
 • пулмология
 • педиатрия
 • физиотерапия, рехабилитация
 • ендоскопски изследвания
 • хематология
 • психиатрия
Оборудване на кабинетите
 • Ехограф с възможности за: доплерова диагностика, диагностика на коремни органи, ехокардиография, ехомамография, ехография на щитовидна жлеза, диагностика на малък таз, ехография при бременност
 • съвременен доплер с възможности за: диагностика на всички видове съдови проблеми, доплерова сонография на транскраниални , екстракраниални и периферни съдове
 • ендоскопска апаратура за извършване на: ФГС, ФКС, ректоскопия, сигмоидоскопия, колпоскопия
 • ЕКГ – 3 канален с монитор
 • възможности за офталмоскопия, изследване на зрителна острота и рефракция, автоматичен рефрактометър
 • аудиометър
 • остеодензитометър
 • ЕЕГ, ЕМГ
 • цистоскоп
 • набор за извършване на биопсия от простатна жлеза с цитология
 • микроскоп за извършване на клинико-лабораторна диагностика, хематологични наблюдения и биопсична респ. цитологична диагностика
 • стандартен и разширен набор алергологични тестове
Образна диагностика
 • всички видове рентгенови изследвания /нативни и контрастни/
 • компютърно-томографски/скенер/
 • ядрено-магнитен резонанс

Ангиографски и инвазивни процедури се извършват по договореност във водещи клиники в Университетските болници /планово или по спешност/.

Процедури и транспорт

Разполагаме с оборудван реанимобил VW  transporter за посрещане на спешни и неотложни състояния и превоз на пациенти до болнично заведение.

Профилактични прегледи

Диагностично-консултативен център  “Дойче Клиник” ЕООД Ви предлага да организира и проведе задължителните профилактични медицински прегледи на служителите във Вашата фирма, съгласно Наредба № 3 на МЗ, ДВ бр. 102/1994 г.

Профилактичните прегледи ще бъдат извършени от лекари с дългогодишен стаж и опит по съответните специалности – Университетски преподаватели.

Прегледите на щатния състав ще бъдат реализирани по предварително изготвени графици, съобразени с работната натовареност на служителите.

За извършването на обстойни медицински прегледи ще бъдат договорени съответния брой работни дни.

При регистрирани заболявания и нужда от хоспитализация в планов порядък, центърът поема ангажимента за настаняването на пациента в необходимото за него клинично звено.

Предварително се изготвят персонални карти за профилактични прегледи – формуляри одобрени от Министерство на Здравеопазването по списъка на щатния състав, в които се вписват резултатите от всеки преглед.

За организиране и извършване на задължителните периодични профилактични прегледи с цел системно наблюдениена здравословното състояние на работещите и ранно откриване на професионални увреждания и общи заболявания при същите и на основание чл. 287 на КТ и раздел III от Наредба 3 на МЗ за задължителните периодични медицински прегледи, Ви предлагам:

p
1.Прегледи от специалист:
 • Офталмолог с измерване на зрителна острота и цветоусещане
 • УНГ
 • Невролог
 • Хирург/ортопед
 • Дерматолог
 • Терапевт/кардиолог с измерване на пулсова честота, артериално налягане, електрокардиограма и окончателно медицинско становище
2.Лабораторни/параклинични изследвания за:
 • пълна кръвна картина с диф. броене – 18 показателя
 • холестерол
 • триглицериди
 • кръвна захар
 • ASAT
 • ALAT
 • урина – пълно изследване с 10 показателя

Лабораторията на Клиниката извършва цялата гама от лабораторни изследвания, включително туморни маркери и хормони.

 

 • Аудиометрия – изследване на слуховия апарат
 • Авторефрактометрия – очна компютърна диагностика
 • Тонометрия – измерване на очно налягане – безконтактно
 • Изследване на вестибуларен апарат.
3.Към задължителните профилактични прегледи могат да бъдат включени по избор:
 • Гинекологичен преглед с цитонамазка за жените, с подчертано значение за ранно откриване на възпалителни и предракови заболявания на шийката на матката.
 • Мамологичен преглед с ехомамография – без лъчево натоварване.
 • Ехография на коремни органи.
 • Ехография на простатна жлеза с измерване на остатъчна урина за мъжете, като съвременен скринингов метод за ранно разпознаване на доброкачествени и злокачествени заболявания на простатната жлеза
 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Остеодензитометрия с измерване на костната плътност.

Профилактичните прегледи и лабораторни изследвания на всички служители ще  се извършат в градовете на Вашите бази и офиси.

Специализиран транспорт

Deutsche Klinik GmbH е амбициозно реализиран проект на водещи специалисти от големите Университетски болници, научни звена и столични клиники с основна задача да осигури съвременна профилактика и медицинска помощ, достъпна за населението на цялата страна. При изграждането на центъра за основа е ползван немския опит. Работещите тук лекари, доценти и професори поддържат тесни контакти с различни немски и други европейски институции, което позволява постигането на високо качество на работа на така изградения модел.

Лекарите са подпомогнати от оборудването с най-нова медицинска апаратура, съвременна клинична лаборатория и сециализиран медицински транспорт.

qode interactive strata

Ценоразпис Услуги

Общомедицински услуги
 • Преглед

  35лв.
 • Преглед от доцент

  50лв.
 • Преглед от професор

  60лв.
 • Вторичен преглед/консултация

  25лв.
 • Медицинско свидетелство за водач ма МПС кат. В

  30лв.
 • Медицинско за работа/брак/ водач кат. С

  40лв.
 • Домашно посещение

  55лв.
Хирургични дейности
 • Хирургична обработка на рана/абцес/киста

  30лв.
 • Превръзка

  20лв.
 • Премахване на фибром,липом,атером

  30лв.
Гинекологични дейности
 • Преглед

  35лв.
 • Вторичен преглед

  25лв.
 • Колпоскопия

  45лв.
 • Цитонамазка

  20лв.
 • Химична каутеризация-

  40лв.
 • Микробиология

  27лв.
 • Биопсия

  40лв.
 • Поставяне на спирала

  40лв.
 • Сваляне на спирала

  30лв.
 • Наблюдение на бременност

  100лв.
 • Абонамент-женска консултация

  500лв.
 • Трансвагинална ехография-

  35лв.
Очни дейности
 • Хирургична обработка на ечемик

  35лв.
 • Гониоскопия

  15лв.
 • Скиаскопия

  6лв.
 • Оглед на периферията на ретината-

  20лв.
 • Измерване на очно налягане

  15лв.
 • Цветоусещане

  12лв.
 • Очни дъна

  15лв.
 • Разделна микроскопия

  20лв.
 • Рефракция със сферични лещи/вкл.изписване на очила

  20лв.
 • Екстракция на чуждо тяло

  20лв.
Дерматологични дейности
 • Преглед

  35лв.
 • Дерматоскопия

  10лв.
 • Криотерапия

  30лв.
 • Премахване на невуси (бенки)

  60лв.
 • Лечение на трудно зарастващи улкуси

  20лв.
Манипулации
 • Мускулна/подкожна инжекция

  7лв.
 • Венозна инжекция

  10лв.
 • Венозна инфузия

  30лв.
 • Вътреставна инжекция

  30лв.
 • Поставяне на уретрален катетър

  20лв.
 • Смяна на уретрален катетър

  14лв.
 • Функционално изследване на дишането

  30лв.
Кардиологични дейности
 • Преглед

  35лв.
 • ЕКГ

  10лв.
 • Ехокардиография

  55лв.
УНГ
 • Отстраняване на церумен

  22лв.
 • Инцизия на фурункул от слуховия проход

  19лв.
 • Парацентеза

  22лв.
 • Предна тампонада на носа

  19лв.
 • Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа

  20лв.
 • Директна ларингоскопия

  25лв.
 • Аудиметрия

  20лв.
Специализирани услуги
 • Ехография на коремни органи

  45лв.
 • Ехография на малък таз

  35лв.
 • Ехография на щитовидна жлеза

  35лв.
 • Ехография на млечна жлеза и мамологичен преглед

  35лв.
 • Ехокардиография

  55лв.
 • Остеоденситометрия

  40лв.
 • Проба с алерген/ на брой/

  4лв.
 • ЕКГ

  10лв.
Гастроентерологични дейности
 • Ректоскопия

  60лв.
 • Уреазен тест за Н.pilori

  40лв.
 • Хистология /на блокче/

  40лв.
Транспорт
 • При домашни посещения в рамките на софия

  50лв.
 • Извън рамките на София

  по- договаряне

Ценоразпис лаборатория

 • Пълна кръвна картина

  8.00лв.
 • Диференциално броене

  4.50лв.
 • Морфология на еритроцити

  4.50лв.
 • Броене на ретикулуцити

  4.50лв.
 • СУЕ

  3.00лв.
 • Глюкоза

  3.70лв.
 • Урея

  3.70лв.
 • Креатинин

  3.70лв.
 • Пикочна киселина

  3.70лв.
 • Общ белтък

  3.70лв.
 • Албумин

  3.70лв.
 • Общ холестерол

  3.70лв.
 • HDL – холестерол

  3.70лв.
 • LDL – холестерол

  3.70лв.
 • Триглицериди

  3.70лв.
 • VLDL –холестерол

  4.00лв.
 • Аро А 1

  16.00лв.
 • Аро В

  16.00лв.
 • Липиден проэил – 5 показателя

  15.00лв.
 • Кръвно-захарен профил – 3 кратен

  12.00лв.
 • Гликиран хемоглобин – Hb A1C

  20.00лв.
 • Общ билирубин

  4.50лв.
 • Директен билирубин

  4.50лв.
 • Билирубин – общ + директен

  8.00лв.
 • Тропонин

  30.00лв.
 • ASAT + ALAT

  8.00лв.
 • Ggtp

  4.50лв.
 • Алкална фосфатаза – АФ

  4.50лв.
 • Алфа амилаза

  10.00лв.
 • Липаза

  7.00лв.
 • LDH

  7.00лв.
 • CPK – креатенин киназа

  6.00лв.
 • СРК – МВ

  8.50лв.
 • Амилаза + липаза

  11.00лв.
 • Кисела фосфатаза

  5.00лв.
 • Натрий

  5.00лв.
 • Калий

  5.00лв.
 • Хлориди

  7.00лв.
 • Йонизиран калций

  7.00лв.
 • Калций

  5.00лв.
 • Неорганичен фосфор – РО 2

  50.00лв.
 • Магнезий

  9.00лв.
 • Желязо

  7.00лв.
 • ЖСК

  8.00лв.
 • Феритин

  18.00лв.
 • Трансферин

  18.00лв.
 • Хомоцистеин

  50.00лв.
 • Хаптоглобин

  30.00лв.
 • Алфа 2 макроглобулин

  30.00лв.
 • Фолиева киселина

  28.00лв.
 • Витамин В 12

  28.00лв.
 • Витамин Д 3 25-ОH

  45.00лв.
 • Цистатин С

  45.00лв.
 • Кръвна група АВО + Rh фактор

  20.00лв.
 • Имуноглобулини G – IgG

  15.00лв.
 • Имуноглобулини A – IgA

  17.00лв.
 • Имуноглобулини M – IgM

  17.00лв.
 • Имуноглобулини E – IgE

  20.00лв.
 • ANA директ – скрининг

  45.00лв.
 • Антистрептолизинов титър – AST…

  9.00лв.
 • АМА – антимитохондриални антитела

  40.00лв.
 • Антифосфолипидни антитела– IgG

  30.00лв.
 • Антифосфолипидни антитела– IgМ

  30.00лв.
 • CRP – C – реактивен протеин – количествен

  10.00лв.
 • Ултрасенситивно CRP

  28.00лв.
 • Ревма фактор – RF/Waler Rose/

  10.00лв.
 • Протромбиново време

  6.00лв.
 • Фибриноген

  7.00лв.
 • АПТТ

  7.00лв.
 • Д-димер / D-dimer /

  28.00лв.
 • Време кървене

  3.00лв.
 • Време съсирване

  3.00лв.
 • Протеин С

  40.00лв.
 • Протеин S

  45.00лв.
 • Антитромбин III

  25.00лв.
 • Перианален отпечатък

  11.00лв.
 • Ехинококоза IgG ELISA

  25.00лв.
 • Трихинелоза IgG ELISA

  25.00лв.
 • Токсоплазмоза IgG ELISA

  25.00лв.
 • Токсоплазмоза IgМ ELISA

  25.00лв.
 • Токсоплазмоза IgА ELISA

  40.00лв.
 • Trichomonas Vaginalis

  23.00лв.
 • Изследване за малария

  23.00лв.
 • FT 3

  18.00лв.
 • FT 4

  18.00лв.
 • TSH

  18.00лв.
 • FT 4 + TSH /пакет/

  31.00лв.
 • TSH – R – Ab – рецепторни антитела

  38.00лв.
 • Тиреоглобулин /TG

  37.00лв.
 • ТАТ

  23.00лв.
 • МАТ

  23.00лв.
 • Паратхормон /PТН/

  31.00лв.
 • Инсулин

  34.00лв.
 • Инсулиноподобен растежен фактор – 1 /IGF/

  51.00лв.
 • Калцитонин

  40.00лв.
 • LH / лутеинизиращ хормон /

  27.00лв.
 • FSH

  27.00лв.
 • Естрадиол

  27.00лв.
 • Прогестерон

  27.00лв.
 • Пролактин

  27.00лв.
 • Тестостерон

  27.00лв.
 • 17-ОН Прогестерон

  27.00лв.
 • total Бета ЧХГ

  32.00лв.
 • АСТН

  25.00лв.
 • Соматомедин С /IGF 1 /

  45.00лв.
 • Андростендион

  27.00лв.
 • Алдостерон

  75.00лв.
 • SHBG /сексхормон свързващ протеин /

  25.00лв.
 • DHEA – S

  23.00лв.
 • Кортизол

  23.00лв.
 • Кортизол в урината

  23.00лв.
 • 4-андостендион

  23.00лв.
 • С – пептид

  28.00лв.
 • НОМА индекс / IR /

  19.00лв.
 • Анти- Мюлеров хормон / АМН /

  60.00лв.
 • Ренин в плазма

  40.00лв.
 • Инхибин В

  70.00лв.
 • Соматотропен хормон / STH /

  25.00лв.
 • Еритропоетин / ЕРО /

  43.00лв.
 • Антидиуретичен хормон

  82.00лв.
 • Сифилис / WASS /

  15.00лв.
 • СПИН / HIV /

  15.00лв.
 • HBsAg / хепатит В /

  18.00лв.
 • HBsAg / хепатит В / – количествен

  45.00лв.
 • anti HAV – IgМ / хепатит А /

  26.00лв.
 • anti HAV – тотал

  28.00лв.
 • anti HBs

  20.00лв.
 • anti HBе

  30.00лв.
 • anti HBс – IgМ

  28.00лв.
 • anti HBс – тотал

  30.00лв.
 • anti HСV / хепатит С /

  25.00лв.
 • anti HDV – IgМ

  25.00лв.
 • anti HDV – тотал

  27.00лв.
 • anti HЕV – IgМ

  25.00лв.
 • Варицела Зостер – IgМ

  28.00лв.
 • Варицела Зостер – IgG

  28.00лв.
 • Рубиола– IgG

  27.00лв.
 • Рубиола– IgМ

  27.00лв.
 • Лаймска болест – IgG

  27.00лв.
 • Лаймска болест – IgМ

  27.00лв.
 • EBV VCA IgG – инфекциозна мононуклеоз

  27.00лв.
 • EBV VCA IgМ – инфекциозна мононуклеоза

  27.00лв.
 • EBV ЕA IgG

  25.00лв.
 • EBV ЕA IgМ

  25.00лв.
 • EBV ЕBNA IgG

  27.00лв.
 • Херпес симплекс тип 1 IgG

  28.00лв.
 • Херпес симплекс тип 1 IgМ

  28.00лв.
 • Херпес симплекс тип 2 IgG

  28.00лв.
 • Херпес симплекс тип 1 IgМ

  28.00лв.
 • Хеликобактер пилори IgG

  30.00лв.
 • Цитомегаловирус IgG

  25.00лв.
 • Цитомегаловирус IgGМ

  25.00лв.
 • Хламидия Трахоматис IgG

  24.00лв.
 • Хламидия Трахоматис IgМ

  24.00лв.
 • Хламидия Трахоматис IgG + IgМ

  45.00лв.
 • Хламидия Трахоматис IgА

  24.00лв.
 • Хламидия Пневмония IgМ

  35.00лв.
 • Ротавируси – фецес

  30.00лв.
 • Инфлуенца А + Б

  40.00лв.
 • Total PSA

  25.00лв.
 • Free PSA

  30.00лв.
 • AFP / алфа – фето протеин /

  25.00лв.
 • CEA

  25.00лв.
 • CA 19-9

  25.00лв.
 • CA 15-3

  25.00лв.
 • CA 125

  25.00лв.
 • Cyfra 21-1

  25.00лв.
 • CA 72-4

  28.00лв.
 • S 100

  52.00лв.
 • NSE //невронспецифична енолаза /

  33.00лв.
 • SCC

  35.00лв.
 • Остеокалцин

  28.00лв.
 • Beta Cros – Laps – маркер за костно разграждане

  24.00лв.
 • Бета 2 микроглобулин

  27.00лв.
 • Окултни кръвоизливи

  14.00лв.
 • Стерилна урина – еднократна

  18.00лв.
 • Стерилна урина – двукратна

  30.00лв.
 • Еякулат

  25.00лв.
 • Еякулат с антибиограма

  40.00лв.
 • Спермограма

  40.00лв.
 • НРV типизиране-човешки папилома вирус с нисък онкогенен риск

  68.00лв.
 • НРV типизиране-човешки папилома вирус с висок онкогенен риск –

  140.0лв.
 • Влагалищен секрет с антибиограма

  40.00лв.
 • Гърлен, носен, очен, раневи, ушен, цервикален, уретрален, проста

  30.00лв.
 • Гърлен, носен, очен, раневи, ушен, цервикален, уретрален, простатен секрети с антибиограма

  33.00лв.
 • Микоплазми и уреаплазми във влагалищен секрет

  38.00лв.
 • Микоплазми и уреаплазми в цервикален секрет

  38.00лв.
 • Микоплазми и уреаплазми в еякулат

  38.00лв.
 • Трихомони във влагалищен секрет

  37.00лв.
 • Трихомони в уретрален секрет

  35.00лв.
 • Гонорея в цервикален секрет

  28.00лв.
 • Гонорея в уретрален секрет

  45.00лв.
 • Гонореа в урина

  35.00лв.
 • Трихомони в урина

  35.00лв.
 • Фецес – еднократно

  20.00лв.
 • Фецес – двукратно

  35.00лв.
 • Общо химично изследване

  4.00лв.
 • Общо химично изследване и седимент

  6.00лв.
 • Микроалбуминурия

  18.00лв.
 • Калций в 24 часова урина

  6.00лв.
 • Фосфати в 24 часова урина

  6.00лв.
 • Креатенин в урина – количествено

  6.00лв.
 • Белтък в урина – количествено

  6.00лв.
 • Пикочна киселина в урина

  6.00лв.
 • Амилаза в урина

  6.00лв.
 • Креатенинов клиранс

  10.00лв.
 • Уринен тест за бременност

  18.00лв.
 • Изследване на бъбречни конкременти

  45.00лв.
 • Наркотични вещества в урината

  35.00лв.
 • Взимане на венозна кръв в дома

  35.00лв.
 • Венепункция и работа с биологичен материал

  40.00лв.